Czym jest nerwica serca – objawy, niebezpieczne skutki, leczenie, dodatkowe skurcze serca

Nerwica serca jest rodzajem czynnościowej choroby serca. Nazywa się ją również kardioneurozą. Praca serca charakteryzuje się autonomią, dzięki czemu jego funkcjonowanie jest niezauważalne podczas normalnej aktywności. Przyczyny nerwicy serca są związane z intensywnym wysiłkiem fizycznym lub silnym przeciążeniem emocjonalnym. Powoduje to przyspieszenie czynności serca.

Odpowiadając więc na pytanie ogółu społeczeństwa: „nerwica serca, co to jest?”. Można to sobie wyobrazić jako jedną z odmian załamania nerwowego. Występuje u prawie 10% populacji. Najczęściej dotyczy osób o słabej psychice i melancholijnym usposobieniu.

Nerwica lękowa serca

W przypadku nerwicy serca (kardiofobii) pacjent jest przekonany, że cierpi na poważną chorobę serca, mimo że nie można udowodnić jej fizycznej przyczyny. Z tego powodu nerwica serca zaliczana jest do zaburzeń psychosomatycznych i często określana jest mianem kardiofobii.

Choroba ta występuje głównie u mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Nerwica serca może dotknąć także młodszych pacjentów. Z reguły można przyjąć, że średnio 30% wszystkich osób, które konsultują się z lekarzem w sprawie problemów z sercem, nie ma organicznej przyczyny patologicznego stanu serca.

Nerwica serca może mieć wiele różnych przyczyn, ale zazwyczaj nigdy nie są to przyczyny fizyczne. W większości przypadków nerwica serca wynika z lęków, które nieświadomie obciążają osobę nią dotkniętą. W ten sposób wyimaginowana choroba serca odwraca uwagę pacjenta od jego rzeczywistych problemów. Jego problemy psychologiczne przenoszone są na serce. Często drastyczne doświadczenia, takie jak śmierć lub rozstanie, wywołują nerwicę serca.

W wielu przypadkach pacjent ma również kontakt z osobą, która naprawdę choruje na serce. Choroby psychiczne, takie jak depresja, mogą również powodować nerwicę serca. W rzadkich przypadkach to właśnie nieporozumienia podczas wizyty u lekarza prowadzą do tego, że pacjent sądzi, że cierpi na chorobę serca.

Jeśli ktoś cierpi na nerwicę serca, wizyta u lekarza jest zasadniczo wskazana. Objawy, jakie odczuwa, mogą być bardzo podobne do objawów ataku serca lub innej zagrażającej życiu choroby serca. Palpitacje (tachykardia), obfite pocenie się, przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu serca, takie jak zawał serca, strach przed śmiercią, podwyższone ciśnienie krwi, drżenie, duszność, ucisk w klatce piersiowej i promieniujący ból serca to objawy fobii kardiologicznej.

Nerwica lękowa serca
Źródło: Pexels

W przypadku chorób serca o podłożu fizycznym może to jednak oznaczać stan zagrażający życiu. W razie wątpliwości należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Jeśli jednak zdiagnozowano nerwicę lekową serca, a liczne badania wykluczyły inne choroby serca lub wady serca, badanie lekarskie nie jest bezwzględnie konieczne w przypadku wystąpienia objawów. Prawdopodobieństwo, że badanie lekarskie wykaże wyniki inne niż wzrost pulsu i ciśnienia krwi, jest zatem bardzo małe.

Osoby dotknięte chorobą szybko wpadają w błędne koło coraz częstszych objawów i licznych wizyt u lekarza bez rezultatu. Należy jednak skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia takich objawów, jak duszność, zawroty głowy, osłabienie i kołatanie serca. Jeśli utrzymują się one przez wyjątkowo długi czas i wiążą się ze znacznym pogorszeniem stanu ogólnego.

Dotyczy to nawet sytuacji, gdy występujące objawy znacznie różnią się od tych, które pacjent już zna. Jeśli dodatkowym objawem jest gorączka, konieczna jest również wizyta u lekarza. Nawet jeśli w przebiegu silnej nerwicy serca osoba dotknięta chorobą nie ma rzeczywistych problemów z sercem, często doświadcza objawów o podobnym działaniu. Ich źródło przypuszczalnie tkwi w sercu. Najczęstszym objawem jest ból w klatce piersiowej, który może rozprzestrzeniać się na barki lub ramiona. Pacjent często doświadcza silnego uczucia ucisku, kłującego bólu lub silnego pieczenia w okolicy klatki piersiowej.

Oprócz kołatania serca, objawami nerwicy serca mogą być także ostra duszność lub hiperwentylacja. Wszystkie te objawy są postrzegane przez pacjenta jako wielkie zagrożenie. Mogą objawiać się w przebiegu choroby drgawkami lub napadami paniki. Wielu pacjentów z nerwicą serca ogranicza również swoje codzienne życie, aby nie przemęczać organizmu i nie pogarszać stanu zdrowia. Objawy nerwicy lękowej obejmują paraliżujący lek i ataki histerii.

Silna nerwica – charakterystyka

Aby zdiagnozować nerwicę serca, należy najpierw wykluczyć możliwe organiczne przyczyny istniejącego problemu z sercem. Odbywa się to w ramach badania lekarskiego, podczas którego można zastosować różne metody. W wielu przypadkach funkcje serca sprawdza się na przykład za pomocą pomiaru ciśnienia krwi lub badania krwi.

Procesy sercowe można również rejestrować, a następnie sprawdzać, wykonując EKG lub EKG wysiłkowe. Ostrą chorobę serca można również wykluczyć, wykonując badanie ultrasonograficzne serca lub zdjęcie rentgenowskie inkubatora. Często jednak ewentualna obecność nerwicy serca jest brana pod uwagę dopiero po przeprowadzeniu licznych badań.

Nerwica serca lub fobia serca rzadko prowadzi do prawdziwie zagrażających życiu powikłań. Jest to tylko zaburzenie czynnościowe, ale ma wysoką wartość chorobową. Osoby dotknięte tą chorobą mają bardzo poważne problemy z sercem, takie jak dusznica bolesna czy zaburzenia rytmu serca. Nie odnotowano jednak wyników badań organicznych. Ale to jest właśnie prawdziwy problem. Głównym powikłaniem tej choroby jest zaburzenie lękowe, które staje się coraz bardziej wyraźne w sensie błędnego koła. Pacjent obawia się możliwego zawału serca i w wyobraźni tworzy objawy kardiologiczne, które potwierdzają jego lęk.

Oprócz nasilenia się lęku, życie osób nim dotkniętych staje się coraz bardziej skomplikowane, ponieważ z powodu lęku nie mogą już uczestniczyć w codziennych czynnościach. Może to prowadzić do całkowitej izolacji społecznej. Nawet bliscy krewni są stale uwikłani w problemy, tak że wspólne życie może stać się coraz trudniejsze.

Terapia psychologiczna
Źródło: Pexels

Kolejną komplikacją jest to, że terapia nerwicy lękowej serca jest niezwykle trudna. Sercowiec neurotyczny zazwyczaj nie przyjmuje psychoterapii, ponieważ jest przekonany o organicznych przyczynach swoich problemów z sercem. Chociaż nie ma przyczyn organicznych, silna nerwica serca w rzadkich przypadkach może być nawet śmiertelna. Ogólnie rzecz biorąc, sprawność fizyczna z czasem coraz bardziej się obniża, ponieważ strach przed zawałem serca sprawia, że pomija się wszelkie środki służące zachowaniu zdrowia. Wreszcie, nieleczona kardiofobia może również prowadzić do rzeczywistej choroby serca.

Ponieważ silna nerwica serca jest chorobą psychosomatyczną, powinna być leczona przede wszystkim przez psychoterapeutę. Należy dokładnie wyjaśnić pacjentowi, że jego organizm jest zdrowy, a objawy są jedynie oznaką nieuświadomionych lęków. Podczas konsultacji z lekarzem należy również wyjaśnić, że objawy nie są w żaden sposób naprawdę groźne dla danej osoby. Jeśli przypadek jest szczególnie ciężki, można również zastosować leki przeciwdepresyjne. Jeśli występują objawy depresji, u danej osoby ponownie stosuje się leki przeciwdepresyjne.

W przypadku stosowania leków należy jednak zawsze wyraźnie zaznaczyć, że nie są one skuteczne w zwalczaniu problemów z sercem. W przeciwnym razie niektórzy pacjenci mogą uznać leczenie farmakologiczne za dowód na istnienie organicznych przyczyn problemów z sercem.

Poza leczeniem farmakologicznym pomocne jest zwykle stopniowe zmniejszanie zachowań unikających w pewnych sytuacjach, które mogły się pojawić, oraz ponowne wprowadzenie codziennych czynności, których wcześniej unikano. Pomocne mogą być takie sporty, jak jogging, nordic walking, joga lub ćwiczenia rozluźniające mięśnie, które uświadamiają osobom z nerwicą serca, że ich organizm może być odporny.